Текуща година
29.10.2011
Междинен финансов отчет към 30.09.2011 година

28.07.2011
Междинен финансов отчет към 30.06.2011 година

30.04.2011
Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2011 година

30.03.2011
Годишен финансов отчет за 2010 година

28.01.2011
Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2010 година.