Общи събрания
25.05.2016
Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на 28.06.2016

02.10.2015
Проведено извънредно Общо събрание на акционерите на 02.10.2015 г. и ...

16.09.2015
Уведомление за въпроси по чл.223а от ТЗ и пубикувана акт.покана за ...

16.09.2015
Актуализирана покана за извънредно Общо събрание на акционерите на ...

28.08.2015
Публикация на поканата за извънредно Общо събрание на акционерите на ...