Общи събрания
27.06.2014
Проведено Общо събрание на акционерите на 27.06.2014 г.

27.06.2014
Проведено Общо събрание на акционерите на 27.06.2014 г.

20.05.2014
Публикация на покана за годишно редовно Общо събрание на акционерите ...

20.05.2014
Покана за Общо събрание на акционерите, насрочено за 27.06.2014 г.

28.06.2013
Проведено Общо събрание на акционерите на 28.06.2013 г.