Общи събрания
22.05.2013
Покана за Общо събрание на акционерите, насрочено за 28.06.2013 г.

02.07.2012
Проведено Общо събрание на акционерите на 29.06.2012 г.

19.05.2012
Публикация на покана за годишно редовно Общо събрание на акционерите ...

Публикация на покана
19.05.2012
Покана за Общо събрание на акционерите, насрочено за 29.06.2012 г.

Общо събрание на 29.06.2012 г.
28.12.2011
Проведено Общо събрание на акционерите на 28.12.2011 г.

Извънредно общо събрание на акционерите