Актуални
29.04.2021
Публикуван МФО към31.03.2020 г.

31.03.2021
Уведомление за публикуван ГФО за 2020 г. и финансов резултат за 2020 ...

30.01.2021
Публикуван МФО към 31.12.2020 г. и финансов резултат

20.11.2020
Уведомление за преиздаден LEI код до 18.11.2021 г.

29.10.2020
Уведомление за публикуван МФО и финансов резултат към 30.09.2020 г.