Общи събрания
11.08.2017
Проведено извънредно Общо събрание на окционерите на 11.08.2017 г.

07.07.2017
Публикация на поканата за извънредно Общо събрание на 11.08.2017 г.

07.07.2017
Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на 11.08.2017

30.06.2017
Проведено редовно годишно Общо събрание на окционерите на 29.06.2017 ...

25.05.2017
Публикация на поканата за редовно годишно Общо събрание на 29.06.2017 ...