Общи събрания
28.06.2013
Проведено Общо събрание на акционерите на 28.06.2013 г.

22.05.2013
Публикация на покана за годишно редовно Общо събрание на акционерите ...

Публикувана покана за ОСА
22.05.2013
Покана за Общо събрание на акционерите, насрочено за 28.06.2013 г.

02.07.2012
Проведено Общо събрание на акционерите на 29.06.2012 г.

19.05.2012
Публикация на покана за годишно редовно Общо събрание на акционерите ...

Публикация на покана