Общи събрания
01.11.2011
Уведомление за неприемане на ангажимент от одитор

25.10.2011
Публикация на покана за извънредно Общо събрание на акционерите за ...

Публикувана покана за ИОСА
25.10.2011
Покана за извънредно Общо събрание на акционерите, насрочено за ...

Свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на 02.12.2011 г.
31.07.2011
Проведено Общо събрание на акционерите на 30.07.2011 г.

15.07.2011
Отложено редовно годишно общо събрание на акционерите на 15.07.2011 г.