Актуални
29.07.2014
Уведомление за публикуван МФО към 30.06.2014 г. и печалбата за периода

30.04.2014
Уведомление за публикуван МФО към 31.03.2014 г. и печалбата за периода

28.03.2014
Уведомление за публикуван ГФО за 2013 г. и печалбата за 2013 г.

10.07.2012
Вписани промени в Търговския регистър, приети от Общото събрание на ...

Вписани промени в ТР
28.12.2011
Проведено Общо събрание на акционерите на 28.12.2011 г.

Извънредно общо събрание на акционерите