Корпоративно управление
Общото събрание на акционерите избира Съвет на директорите, който към днешна дата се състои от трима членове в състав:
- Георги Димитров Шапков - председател,
- Тодор Николов Тодориев - представлява дружеството като Изпълнителен директор
- Надя Иванова Маринова-Миланова – зам.председател
 
Прикачени документи
Програма за корпоративно управление