Актуални
27.03.2024
Уведомление за публикуван ГФО и финансов резултат към 31.12.2023 г.

29.01.2024
Уведомление за публикуван МФО и финансов резултат към 31.12.2023 г.

25.10.2023
Уведомление за публикуван МФО към 30.09.2023 г. и финансов резултат

18.07.2023
Уведомление за публикуван МФО към 30.06.2023 г. и финансов резултат

16.06.2023
Уведомление за проведено редовно Общо събрание на акционерите на ...