Актуални
30.01.2020
Уведомление за публикуван МФО и финансов резултат към 31.12.2019 г.

30.10.2019
Уведомление за публикуван МФО и финансов резултат към 30.09.2019 г.

27.07.2019
Уведомление за публикуван :МФО и финансов резултат към 30.06.2019 г.

28.06.2019
Уведомление за проведено ГОСА, представители и взети решения на ...

20.05.2019
Уведомление за публикувана покана за редовно Общо събрание на ...