Текуща година
27.03.2024
Годишен финансов отчет за 2022 г.

29.01.2024
Междинен финансов отчет към 31.12.2023 г.

25.10.2023
Междинен финансов отчет към 30.09.2023 г.

18.07.2023
Междинен финансов отчет към 30.06.2023 г.

28.04.2023
Междинен финансов отчет към 31.03.2023 г.