Основни дейности

    Дружеството има издаден лиценз с безсрочно разрешително за извършване на промишлена обработка на тютюн съгласно Решение № 1011 на Министерски съвет от 21.12.2004 г., съгласно изискванията на Закона за тютюна и тютюневите изделия.

   Дейността на Дружеството включва следните основни видове операции и сделки:

·         изкупуване на суров тютюн;

·         промишлена преработка на тютюни;

·         заготовка за износ и търговия с тютюни в страната и чужбина;

·         съхранение на тютюни;

·         Производствени и търговски услуги;

·         Отдаване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти.