Актуални
29.07.2016
Публикуван междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. и финансов ...

25.05.2016
Публикация на поканата за редовно годишно Общо събрание на 28.06.2016 ...

30.03.2016
Уведомление за публикуван ГФО за 2015 г. и финансов резултат

18.10.2015
Уведомление за публикуван МФО и печалбата към 30.09.2015 г.

02.10.2015
Уведомление за проведено ИОСА на 02.10.2015 г., публикуван Протокол и ...