Актуални
18.10.2015
Уведомление за публикуван МФО и печалбата към 30.09.2015 г.

02.10.2015
Уведомление за проведено ИОСА на 02.10.2015 г., публикуван Протокол и ...

16.09.2015
Уведомление за въпроси по чл.223а от ТЗ и пубикувана акт.покана за ...

28.08.2015
Уведомление за публикувана покана за ИОСА на 02.10.2015 г.

31.07.2015
Уведомление за публикуван МФО към 30.06.2015 г. и печалбата за 2-ро ...