Готова продукция
Манипулиране на ферментирал тютюн
 Не се произвежда вече