Общи събрания
27.06.2022
Проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на 27.06.2022 ...

19.05.2022
Публикувана покана за свикване на редовно Общо събрание на ...

19.05.2022
Представяне на покана за свикване на редовно Общо събрание на ...

12.07.2021
Проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на 12.07.2021 ...

09.06.2021
Публикувана покана за РГОСА на 12.07.2021 г.