Общи събрания
18.05.2024
Представяне на покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на ...

Покана за РГОСА на 24.06.2024 г.
16.06.2023
Проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на 16.06.2023 ...

10.05.2023
Публикувана покана за общо събрание на акционерите на 16.06.2023 г.

10.05.2023
Представяне на покана за свикване на редовно Общо събрание на ...

27.06.2022
Проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на 27.06.2022 ...