Общи събрания
25.05.2017
Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на 29.06.2017 ...

28.06.2016
Проведено редовно годишно Общо събрание на окционерите на 28.06.2016 ...

25.05.2016
Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на 28.06.2016

02.10.2015
Проведено извънредно Общо събрание на акционерите на 02.10.2015 г. и ...

16.09.2015
Уведомление за въпроси по чл.223а от ТЗ и пубикувана акт.покана за ...