Услуги
Дружеството извършва следните услуги:
• преработка на тютюн на ишлеме;
• съхранение и отглеждане на тютюни;
• заготовка на тютюни за износ;
• товарване и разтоварване на тютюни;


• отдаване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти - да