Актуални
18.05.2024
Публикувана покана в ТР за общо събрание на акционерите на 24.06.2024 ...

18.05.2024
Уведомление за публикувана покана за годишно Общо събрание на ...

29.04.2024
Уведомление за публикуван МФО и финансов резултат към 31.03.2024 г.

27.03.2024
Уведомление за публикуван ГФО и финансов резултат към 31.12.2023 г.

29.01.2024
Уведомление за публикуван МФО и финансов резултат към 31.12.2023 г.