Актуални
26.07.2022
Уведомление за публикуван МФО към 30.06.2022 г. и финансов резултат

27.06.2022
Уведомление за проведено редовно Общо събрание на акционерите на ...

19.05.2022
Уведомление за представена и публикувана покана за общо събрание на ...

29.04.2022
Уведомление за публикуван МФО към 31.03.2022 г. и финансов резултат

30.03.2022
Информация за публикуван ГФО за 2021 г.,съдържание и финансов ...