Актуални
28.01.2019
Уведомление за публикуван междинен финансов отчет към 31.12.2018 г. и ...

30.10.2018
Уведомление за публикуван междинен финансов отчет към 30.09.2018 г. и ...

30.07.2018
Уведомление за публикуван междинен финансов отчет към 30.06.2018 г. и ...

29.06.2018
Уведомление за проведено ГОСА, представители и взети решения - ...

25.05.2018
Политика за защита на личните данни на "Гоце Делчев-Табак" АД

Политика за защита на личните данни на "Гоце Делчев-Табак" АД