Актуални
21.05.2018
Публикувана покана за провеждане на Редовно годишно общо събрание на ...

30.04.2018
Уведомление за публикуван междинен финансов отчет към 31.03.2018 г. и ...

29.03.2018
Публикуван годишен финансов отчет за 2017 г. и финансов резултат

30.01.2018
Уведомление за публикуван междинен финансов отчет към 31.12.2017 г. и ...

23.11.2017
Уведомление за издаден LEI код на

Уведомление за издаден LEI код на "Гоце Делчев-Табак" АД