Актуални
30.01.2018
Уведомление за публикуван междинен финансов отчет към 31.12.2017 г. и ...

23.11.2017
Уведомление за издаден LEI код на

Уведомление за издаден LEI код на "Гоце Делчев-Табак" АД
30.10.2017
Уведомление за публикуван междинен финансов отчет към 30.09.2017 г. и ...

18.08.2017
Вписани промени в ТР, приети на ИОСА на 11.08.2017 г.

11.08.2017
Уведомление за проведено ИОСА, представители и взети решения - ...