Актуални
27.07.2019
Уведомление за публикуван :МФО и финансов резултат към 30.06.2019 г.

28.06.2019
Уведомление за проведено ГОСА, представители и взети решения на ...

20.05.2019
Уведомление за публикувана покана за редовно Общо събрание на ...

30.04.2019
Уведомление за публикуван МФО и финансов резултат към 31.03.2019 г.

30.03.2019
Уведомление за публикуван ГФО и финансов резултат за 2018 г.