Актуални
29.03.2023
Информация за публикуван ГФО за 2022 г.,съдържание и финансов ...

27.01.2023
Уведомление за публикуван МФО и финансов резултат към 31.12.2022 г.

27.10.2022
Уведомление за публикуван МФО и финансов резултат към 30.09.2022 г.

26.07.2022
Уведомление за публикуван МФО към 30.06.2022 г. и финансов резултат

27.06.2022
Уведомление за проведено редовно Общо събрание на акционерите на ...