Актуални
28.01.2022
Уведомление за публикуван МФО и финансов резултат към 31.12.2021 г.

29.10.2021
Уведомление за публикуван МФО и финансов резултат към 30.09.2021 г.

29.07.2021
Уведомление за публикуван МФО и финансов резултат към 30.06.2021 г.

12.07.2021
Проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на 12.07.2021 ...

09.06.2021
Уведомление за публикувана покана за редовно Общо събрание на ...