Устав
Актуален устав на дружеството
Прикачени документи
Нов устав, изм. и доп. 29.06.2012 г.
Устав