Актуални
30.01.2021
Публикуван МФО към 31.12.2020 г. и финансов резултат

20.11.2020
Уведомление за преиздаден LEI код до 18.11.2021 г.

29.10.2020
Уведомление за публикуван МФО и финансов резултат към 30.09.2020 г.

28.08.2020
Уведомление за проведено ГОСА, представители и взети решения на ...

30.07.2020
Уведомление за публикуван МФО и финансов резултат към 30.06.2019 г.