Актуални
30.01.2017
Публикуван междинен финансов отчет към 31.12.2016 г. и финансов ...

18.10.2016
Публикуван междинен финансов отчет към 30.09.2016 г. и финансов ...

29.07.2016
Публикуван междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. и финансов ...

25.05.2016
Публикация на поканата за редовно годишно Общо събрание на 28.06.2016 ...

30.03.2016
Уведомление за публикуван ГФО за 2015 г. и финансов резултат