Актуални
28.07.2017
Публикуван междинен финансов отчет към 30.06.2017 г. и финансов ...

07.07.2017
Публикация на поканата за извънредно Общо събрание на 11.08.2017 г.

30.06.2017
Проведено редовно годишно Общо събрание на окционерите на 29.06.2017 ...

25.05.2017
Публикация на поканата за редовно годишно Общо събрание на 29.06.2017 ...

29.04.2017
Публикуван междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. и финансов ...