Актуални
29.06.2018
Уведомление за проведено ГОСА, представители и взети решения - ...

25.05.2018
Политика за защита на личните данни на "Гоце Делчев-Табак" АД

Политика за защита на личните данни на "Гоце Делчев-Табак" АД
21.05.2018
Публикувана покана за провеждане на Редовно годишно общо събрание на ...

30.04.2018
Уведомление за публикуван междинен финансов отчет към 31.03.2018 г. и ...

29.03.2018
Публикуван годишен финансов отчет за 2017 г. и финансов резултат