Актуални
29.07.2021
Уведомление за публикуван МФО и финансов резултат към 30.06.2021 г.

12.07.2021
Проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на 12.07.2021 ...

09.06.2021
Уведомление за публикувана покана за редовно Общо събрание на ...

29.04.2021
Публикуван МФО към31.03.2020 г.

31.03.2021
Уведомление за публикуван ГФО за 2020 г. и финансов резултат за 2020 ...