Актуални
29.10.2020
Уведомление за публикуван МФО и финансов резултат към 30.09.2020 г.

28.08.2020
Уведомление за проведено ГОСА, представители и взети решения на ...

30.07.2020
Уведомление за публикуван МФО и финансов резултат към 30.06.2019 г.

23.07.2020
Уведомление за публикувана покана за редовно Общо събрание на ...

30.04.2020
Публикуван МФО към 31.03.2020 г. и финансов резултат