Общи събрания
16.09.2015
Актуализирана покана за извънредно Общо събрание на акционерите на ...

28.08.2015
Публикация на поканата за извънредно Общо събрание на акционерите на ...

28.08.2015
Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на 02.10.2015 г.

11.05.2015
Проведено Общо събрание на акционерите на 11.05.2015 г.

07.04.2015
Публикация на поканата за редовно годишно Общо събрание на ...