Общи събрания
09.06.2021
Представяне на покана за свикване на редовно Общо събрание на ...

28.08.2020
Проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на 28.08.2020 ...

23.07.2020
Публикувана покана за РГОСА на 28.08.2020 г.

23.07.2020
Представяне на покана за свикване на редовно Общо събрание на ...

28.06.2019
Проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на 28.06.2019 ...