Общи събрания
20.05.2019
Публикувана покана за РГОСА на 28.06.2019 г.

20.05.2019
Представяне на покана за свикване на редовно Общо събрание на ...

29.06.2018
Проведено редовно годишно Общо събрание на окционерите на 29.06.2018 ...

21.05.2018
Публикация на поканата за редовно годишно Общо събрание на 29.06.2018 ...

21.05.2018
Покана за провеждане на Редовно годишно общо събрание на акционерите ...