Общи събрания
29.06.2009
Проведено Общо събрание на акционерите на 26.06.2009 г.

12.06.2009
Покана за Общо събрание на акционерите на 26.06.2009 г.

Покана за ОСА на 26.06.2009 г.