Текуща година
28.07.2017
Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.

29.04.2017
Междинен финансов отчет към 31.03.2017 г.

31.03.2017
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОДИНА

30.01.2017
Междинен финансов отчет към 31.12.2016 г.

18.10.2016
Междинен финансов отчет към 30.09.2016 г.