Актуални
10.07.2012
Вписани промени в Търговския регистър, приети от Общото събрание на ...

Вписани промени в ТР
28.12.2011
Проведено Общо събрание на акционерите на 28.12.2011 г.

Извънредно общо събрание на акционерите
19.09.2011
Отказ на избрания одитор от одиторски ангажимент за 2011 г.

Отказ от одиторски ангажимент
14.09.2011
Отказ на избрания одитор от одиторски ангажимент за 2011 г.

Отказ одиторски ангажимент