Общи събрания
25.10.2011
Покана за извънредно Общо събрание на акционерите, насрочено за ...

Свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на 02.12.2011 г.
31.07.2011
Проведено Общо събрание на акционерите на 30.07.2011 г.

15.07.2011
Отложено редовно годишно общо събрание на акционерите на 15.07.2011 г.

31.05.2011
Покана за Общо събрание на акционерите, насрочено за 15.07.2011 г.

Вписана Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на 15.07.2011 г. в Търговски регистър на 30.05.2011 г. с вх. № 20110530133344.
31.05.2011
Промяна дата на Общо събрание от 24.06.2011 г. за 15.07.2011 г.

Поради отказ от ТР за вписване на Поканата за редовно общо събрание на акционерите за 24.06.2011 г.,същото ще се проведе на 15.07.2011 г. Материалите са публикувани в ТР, X3news, ...