Общи събрания
20.05.2019
Представяне на покана за свикване на редовно Общо събрание на ...

29.06.2018
Проведено редовно годишно Общо събрание на окционерите на 29.06.2018 ...

21.05.2018
Публикация на поканата за редовно годишно Общо събрание на 29.06.2018 ...

21.05.2018
Покана за провеждане на Редовно годишно общо събрание на акционерите ...

11.08.2017
Проведено извънредно Общо събрание на окционерите на 11.08.2017 г.