Общи събрания
10.05.2011
Покана за Общо събрание на акционерите на 24.06.2011 г.

30.06.2010
Проведено Общо събрание на акционерите на 25.06.2010 г.

Проведено Общо събрание на акционерите на 25.06.2010 г.
10.05.2010
Покана за Общо събрание на акционерите на 25.06.2010 г.

29.06.2009
Проведено Общо събрание на акционерите на 26.06.2009 г.

12.06.2009
Покана за Общо събрание на акционерите на 26.06.2009 г.

Покана за ОСА на 26.06.2009 г.