Общи събрания
31.05.2011
Промяна дата на Общо събрание от 24.06.2011 г. за 15.07.2011 г.

Поради отказ от ТР за вписване на Поканата за редовно общо събрание на акционерите за 24.06.2011 г.,същото ще се проведе на 15.07.2011 г. Материалите са публикувани в ТР, X3news, ...
10.05.2011
Покана за Общо събрание на акционерите на 24.06.2011 г.

30.06.2010
Проведено Общо събрание на акционерите на 25.06.2010 г.

Проведено Общо събрание на акционерите на 25.06.2010 г.
10.05.2010
Покана за Общо събрание на акционерите на 25.06.2010 г.

29.06.2009
Проведено Общо събрание на акционерите на 26.06.2009 г.